Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden

Nadat iemand is overleden, moet een arts eerst het overlijden vaststellen en een overlijdensverklaring invullen. Als iemand in het ziekenhuis overlijdt, is daar meestal direct een arts bij. Als het overlijden thuis plaatsvindt, neemt u eerst contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. U bent niet verplicht om direct na overlijden de arts te bellen. Het kan heel waardevol zijn om na het overlijden de tijd te nemen en samen bij de overledene te zijn.

Als de arts is geweest, kunt u contact opnemen met H&P uitvaartverzorging.

Tel. 06-43836852 (U mag ons altijd bellen)

In het telefoongesprek spreken we met elkaar af hoe laat we bij u mogen zijn. Ook hierin kunt u bepalen dat we niet gelijk hoeven te komen. Het eerste gesprek brengt vaak rust, omdat u weet dat er iemand voor u is die de situatie bewaakt en veel voor u gaat regelen. Maar eerst luisteren we naar uw verhaal; wat is er gebeurd en welke emoties brengt dit met zich mee.

Misschien wilt u ons helpen bij de laatste verzorging, of misschien wilt u het helemaal zelf doen. En waar wilt u dat de overledene wordt opgebaard, thuis in de vertrouwde omgeving of misschien toch liever in een uitvaartcentrum of elders?

Vervolgens geven we samen stap voor stap een invulling aan een persoonlijke uitvaart. De tijd dat elke begrafenis of crematie hetzelfde eruit zag, is tegenwoordig wel voorbij en u maakt de keuzes die voor u als nabestaande goed aanvoelen. We bespreken de mogelijkheden die er zijn op het gebied van kisten/wades, de aankondiging, de muziek, het vervoer, de afscheidsdienst, het crematorium, de begraafplaats enzovoort.

“Ieder detail kan een afscheid beter vormgeven”